National Scientific Conference „Science, Research and Development” – 3rd Edition, 26.10.2019 r., Warszawa

Dnia 26 października 2019r. w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe Golden Floor Plaza w Warszawie odbyła się III edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka Badania Rozwój”.

Wydarzenie to było kierowane głównie do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców. W Konferencji udział wzięło 28 osób z 20 ośrodków naukowo-badawczych oraz przedstawiciele sektora biznesu z całej Polski. Tematykę Konferencji stanowiły zagadnienia zgłoszone przez uczestników. Podczas Konferencji zaprezentowano 11 posterów oraz 13 prezentacji ustnych. Nadesłane przez uczestników abstrakty oraz artykuły w języku angielskim zostały opublikowane odpowiednio w książkach „The Book of Abstracts” oraz „The Book of Articles”, z nadanymi numerami ISBN. Dla uczestników zostało także przeprowadzone szkolenie pt. „Design thinking basic”, zakończone uzyskaniem certyfikatu. Dodatkowo, najlepsze prace zostały nagrodzone przez Organizatora. Nagrodę za najlepszy poster otrzymała Pani Aleksandra Mikołajczyk (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) temat posteru: SYNTHESIS AND ANTITUMOR ACTIVITY OF NOVEL PYRIMIDIN-4-AMINE DERIVATIVES. Nagrodę za najlepszą prezentację otrzymał Pan Wojciech Salamon (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) temat prezentacji: MAGNETIC PROPERTIES OF BIFEO3 THIN FILMS. Przyznano również dwa wyróżnienia za prezentowane prace.