National Scientific Conference „Science and Young Researchers” – 4th edition, 06.06.2020 r., Łódź

Fundacja Promovendi zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w

IV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka Okiem Młodego Naukowca”,

która odbędzie się dnia 6 czerwca 2020 r. i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z realnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19, Zarząd Fundacji Promovendi podjął decyzję o organizacji wydarzenia w formie elektronicznej.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże, ze względów porządkowych, podczas rejestracji Uczestnik wybiera jeden z paneli, do którego kwalifikuje tematykę swojej pracy:

  • Panel Nauk Przyrodniczych (m.in. nauki biologiczne, leśne, o Ziemi, rolnicze, weterynaryjne, itp.);
  • Panel Nauk Technicznych i Ścisłych (m.in. nauki techniczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, wojskowe, itp.);
  • Panel Nauk Medycznych (m.in. nauki medyczne, farmaceutyczne, o zdrowiu, o kulturze fizycznej, itp.);
  • Panel Nauk Humanistycznych (m.in. nauki humanistyczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, teologiczne, itp.).

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA E-KONFERENCJA?

Każdy Uczestnik otrzyma link, za pomocą którego w dniu e-Konferencji uzyska dostęp do materiałów konferencyjnych i „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami. Każdy Uczestnik jest ponadto zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi prezentacjami w danym panelu tematycznym. Stanowi to podstawę do wystawienia elektronicznego certyfikatu uczestnictwa czynnego w e-Konferencji.

Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-Konferencji będą zobligowani do wcześniejszego przesłania abstraktów w języku angielskim, które zostaną opublikowane do dnia 30.06.2020 r. w postaci e-książki abstraktów z nadanym numerem ISBN oraz prezentacji multimedialnych / posterów w języku polskim lub angielskim, które w dniu e-Konferencji zostaną udostępnione wszystkim Uczestnikom na platformie konferencyjnej.

Istnieje również możliwość opublikowania recenzowanego artykułu pokonferencyjnego w języku angielskim, który zostanie wydany w formie e-booka z nadanym numerem ISBN oraz zamieszczony w systemie Open Access na stronie organizatora do dnia 30.06.2020 r.

Kiedy? 6 czerwca 2020 r.

Gdzie? ON-LINE

Za ile? Od 119 zł

Terminy obligatoryjne:

  1. Rejestracja do 24 kwietnia 2020 r.
  2. Uiszczenie opłaty konferencyjnej do 15 maja 2020 r.
  3. Nadsyłanie abstraktów i artykułów pokonferencyjnych do 15 maja 2020 r.
  4. Nadsyłanie prezentacji elektronicznej / posteru w pliku Power Point oraz w formacie PDF do 22 maja 2020 r.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w e-Konferencji i deklaracją uiszczenia wymaganej opłaty konferencyjnej. Istnieje możliwość wyłącznie czynnego uczestnictwa w e-Konferencji.

Uiszczona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się Uczestnika  z e-Konferencji lub w przypadku braku nadesłania tekstu do publikacji. ​

Szczegóły i rejestracja na stronie www.promovendi.pl

Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy: mlodynaukowiec@promovendi.pl lub fundacja@promovendi.pl

Warto wziąć udział w konferencji?
Oceń sam!

REJESTRACJA

NADSYŁANIE ABSTRAKÓW

Pliki do pobrania: