Ogólnopolska Konferencja Naukowa NATURALni – 11/03/2017, Łódź

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „NATURALni 2017”

Szanowni Państwo,

Fundacja Promovendi zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „NATURALni 2017”, która odbędzie się w dniu 11 marca 2017 r. w Łodzi i kierowana jest do młodych naukowców, zaczynając od studentów I i II stopnia studiów, poprzez doktorantów aż do osób, które uzyskały tytuł doktora w ostatnich 5 latach. Tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia takie jak:

  • ekologia;
  • ochrona środowiska;
  • odnawialne źródła energii;
  • rolnictwo;
  • leśnictwo;
  • inżynieria środowiska;
  • produkcja zdrowej żywności;
  • weterynaria i hodowla zwierząt.

Od kilkudziesięciu lat zauważamy postęp globalizacji, który wiąże się z rozwojem przemysłu oraz szeroko pojętej infrastruktury. Wszystko to oczywiście służy człowiekowi, lecz niekorzystnie oddziałuje na środowisko naturalne, które z jednej strony jest otoczką życia, z drugiej zaś strony dysponuje skończoną ilością eksploatowanych przez człowieka surowców energetycznych. Jednym z elementów zrównoważonego rozwoju świata jest ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na jego stan. Środowisko, w którym żyjemy staje się coraz bardziej zanieczyszczone. Nieliczne obszary mogą poszczycić się brakiem niszczącego dla przyrody wpływu człowieka. Większość terenów jest bardzo zaniedbanych i zniszczonych. Powietrze, którym oddychamy powoli staje się dla nas wrogiem. Należy więc podjąć odpowiednie kroki, by przeciwdziałać dalszej dewastacji. Wielu naukowców z różnych krajów zdaje sobie sprawę z bieżącej sytuacji, podejmują oni działania, których celem jest uświadomienie społeczeństwu skali problemu, przy czym istotne jest w tym działanie w skali globalnej, a nie tylko lokalnej.

Zagadnienia z zakresu ekologii, ochrony środowiska czy odnawialnych źródeł energii są obecnie silnie rozwijającymi się gałęziami nauki oraz przemysłu, dlatego też słusznym jest aby tematy z nimi związane były poruszane i zgłębiane przez naukowców i badaczy.

Rolnictwo, leśnictwo oraz inżynieria środowiska są ważnymi sektorami gospodarki. Współcześnie obserwujemy w Polsce modernizację i specjalizację produkcji rolnej dzięki czemu nowoczesne rolnictwo produkujące często metodami „przemysłowymi” przynosi dużo większe korzyści ekonomiczne niż rolnictwo tradycyjne. Nowoczesne technologie, systemy
i rozwiązania stosowane w rolnictwie stanowią interesujące tematy prac badawczych prowadzonych w wielu uczelniach i jednostkach naukowo-badawczych.

Współczesna medycyna weterynaryjna stanowi zespół nauk powiązanych z naukami rolniczymi. Liczne zadania nauki i praktyki weterynaryjnej sprowadzają się do dwóch głównych celów: zachowanie zdrowia i maksymalnej zdolności produkcyjnej zwierząt gospodarskich oraz ochrony zdrowia człowieka.

Uczestnictwo w konferencji to doskonała okazja do zaprezentowania wyników swoich prac naukowo-badawczych oraz cennej dla naukowców dyskusji i wymiany myśli pozwalającej na rozwiązanie napotkanych podczas pracy problemów.

Podczas konferencji będziecie mieli Państwo możliwość wygłoszenia prezentacji lub przedstawienia plakatu na tematy prowadzonych przez Państwa badań w zakresie wymienionych wcześniej zagadnień.

Każdy z uczestników konferencji otrzyma certyfikaty uczestnictwa potwierdzający wygłoszenie prezentacji lub przedstawienie posteru. Podczas konferencji zostanie wybrana najlepsza prezentacja i najlepszy poster a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do rejestracji.

REJESTRACJA

Regulamin NATURALni 2017

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *