Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka Ściśle Tajna” 11/03/2017, Łódź

Szanowni Państwo,

Fundacja Promovendi ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską  Konferencję Naukową  „Nauka Ściśle Tajna”, która odbędzie się 11 marca 2017 r. w Łodzi. Wydarzenie kierowana jest do młodych badaczy zaczynających swoją przygodę ze światem nauki jak i również osób, które mają już za sobą pewien bagaż doświadczeń z tym związanych.  Należy wspomnieć, że Konferencja  będzie świetną  okazją do zaprezentowania Państwa dotychczasowych dokonań naukowych jak i również możliwość zapoznania się z tematami z Państwa dziedziny . Treść konferencji będzie obejmowała następujący zakres materiału:

Bezpieczeństwo wewnętrzne, które obejmuje zagadnienia związane z administracją publiczną, czy działalnością służb specjalnych i mundurowych. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego odnosi się do procesu zaspokajania potrzeb i interesów społeczeństwa danego kraju. Proces ten realizuje się w złożonym środowisku, a jego konsekwencje dotyczą nie tylko zainteresowanych osób i grup społecznych, środowisk, regionów i całych państw, ale odnoszą się także do innych społeczności, chociażby z uwagi na fakt przestrzennego rozprzestrzeniania się zagrożeń, które nie znają pojęcia „granica państwa”. Uzasadnionym jest zatem prowadzenie licznych dyskusji mających na celu wymianę doświadczeń w tym zakresie.

Lotnictwo i kosmonautyka to tematyka obejmująca zagadnienia związane między innymi z budową i obsługą maszyn latających, wyposażeniem pokładowym, budową i działaniem silników lotniczych oraz grafiką inżynierską. Stosowanie urządzeń automatycznych i elektronicznych w lotnictwie wymaga szukania innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych i wdrożeniowych, co stanowi interesujące tematy naukowo-badawcze.

Motoryzacja, czyli dyscyplina która przyczyniła się do znacznych zmian w funkcjonowaniu transportu drogowego i powstania społeczeństwa mobilnego. Potocznie uważa  się  ją jako  motoryzację samochodową i należy zauważyć, że budowa i eksploatacja tych pojazdów wymaga odpowiedniej technologii, infrastruktury i systemów bezpieczeństwa człowieka oraz środowiska.

Logistyka i transport  dające pole do dyskusji nad m. in. wizją rozwoju transportu, przyszłymi wymogami i szansami dla dostawców i użytkowników usług transportowych, operatorów logistycznych, dostawców rozwiązań informatycznych, odpowiedzialnych za efektywność i wydajność procesów logistycznych oraz za strategię rozwoju przedsiębiorstw oraz organizacji otoczenia biznesu.

Nauki wojskowe, obejmujące zagadnienia z taktyki ogólnej i lotniczej, historii sztuki wojennej, dowodzenia, topografii, uzbrojenia, prawa wojskowego czy bezpieczeństwa cybernetycznego. Problemy związane z tymi zagadnieniami, czy także dotyczące istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania oficera w jednostce wojskowej w warunkach pokoju, zagrożenia i wojny stanowią ciągle aktualny i interesujący temat badawczy.

Nauki ścisłe i techniczne, które są podstawą dzisiejszego rozwoju cywilizacyjnego i obejmują zagadnienia z zakresu mechaniki, mechatroniki, budowy i eksploatacji maszyn, fizyki, matematyki, chemii, technologii chemicznej, biologii, biotechnologii, astronomii, geografii itp. Postępujący rozwój różnego rodzaju technologii w dzisiejszym świecie sprawia, że człowiek żyje w bardzo szybkim tempie. Pojawiające się co rusz nowe gadżety i nowiki technologiczne pociągają za sobą rozwój wszystkich nauk ścisłych i technicznych.

Jeżeli Państwa zainteresowania czy przyszłość powiązane są z tematyką Konferencji „ Nauki Ściśle Tajne”  to uczestnictwo w niej jest dla Państwa idealną okazją do poszerzania swoich horyzontów.

Podczas Konferencji uczestnicy będą mogli wysłuchać oraz zaprezentować swoje prace naukowo-badawcze oraz przeglądowe w danej tematyce. Do dyspozycji będą możliwe dwa rodzaje uczestnictwa: bierne lub czynne, które z kolei daje możliwość wyboru prezentacji ustnej lub formy posterowej.

Przywidziane jest także wydanie książki abstraktów oraz zbioru artykułów pokonferencyjnych.  Każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji potwierdzający wygłoszenie prezentacji lub przedstawienie posteru. Najlepsze prezentacje oraz postery zostaną atrakcyjnie nagrodzone.

Zapraszamy do rejestracji.

REJESTRACJA

Regulamin Nauka Ściśle Tajna

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *