National Scientific Conference „1st Summer Scientific On-line School”, 08.08.2020 r.

Fundacja Promovendi zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Pierwsza letnia szkoła naukowa on-line”,

która odbędzie się dnia 8 sierpnia 2020 r. i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z realnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19, Zarząd Fundacji Promovendi podjął decyzję o organizacji wydarzenia w formie elektronicznej.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże, ze względów porządkowych, podczas rejestracji Uczestnik wybiera jeden z paneli, do którego kwalifikuje tematykę swojej pracy:

  • Panel Nauk Przyrodniczych (m.in. nauki biologiczne, leśne, o Ziemi, rolnicze, weterynaryjne, itp.);
  • Panel Nauk Technicznych i Ścisłych (m.in. nauki techniczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, wojskowe, itp.);
  • Panel Nauk Medycznych (m.in. nauki medyczne, farmaceutyczne, o zdrowiu, o kulturze fizycznej, itp.);
  • Panel Nauk Humanistycznych (m.in. nauki humanistyczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, teologiczne, itp.).

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA KONFERENCJA?

Każdy Uczestnik otrzyma link, za pomocą którego w dniu Konferencji uzyska dostęp do materiałów konferencyjnych i „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami. Każdy Uczestnik jest ponadto zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi prezentacjami / posterami w danym panelu tematycznym. Stanowi to podstawę do wystawienia elektronicznego certyfikatu uczestnictwa czynnego w Konferencji.

Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konferencji będą zobligowani do wcześniejszego przesłania abstraktów w języku angielskim, które zostaną opublikowane do dnia 31.08.2020 r. w postaci e-książki abstraktów z nadanym numerem ISBN oraz prezentacji multimedialnych / posterów w języku polskim lub angielskim, które w dniu Konferencji zostaną udostępnione wszystkim Uczestnikom na platformie konferencyjnej. Konferencja odbywać się będzie w godzinach 10:00-20:00. Uczestnik może zapoznać się z pracami wszystkich Uczestników w dogodnym dla siebie momencie dnia. Na platformie zostaną udostępnione opracowania zawierające obszerne opisy tekstowe grafik, wykresów, schematów, tak aby wszyscy Uczestnicy mogli dogłębnie zapoznać się z daną tematyką. Konferencja odbywać się będzie bez interakcji wzrokowej i głosowej z pozostałymi Uczestnikami.

Istnieje również możliwość opublikowania recenzowanego artykułu konferencyjnego w języku angielskim, który zostanie wydany w formie e-booka z nadanym numerem ISBN oraz zamieszczony w systemie Open Access na stronie organizatora do dnia 31.08.2020 r.

Kiedy? 8 sierpnia 2020 r.

Gdzie? ON-LINE

Za ile? Od 119 zł

Terminy obligatoryjne:

  1. Rejestracja  do 30 czerwca 2020 r. przedłużona do 10 lipca 2020 r.
  2. Uiszczenie opłaty konferencyjnej do 17 lipca 2020 r.
  3. Nadsyłanie abstraktów i artykułów pokonferencyjnych do 17 lipca 2020 r.
  4. Nadsyłanie prezentacji elektronicznej/posteru w pliku Power Point oraz w formacie PDF do 24 lipca 2020 r.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa  w Konferencji i deklaracją uiszczenia wymaganej opłaty konferencyjnej. Istnieje możliwość wyłącznie czynnego uczestnictwa w Konferencji.

Uiszczona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się Uczestnika z Konferencji lub w przypadku braku nadesłania tekstu do publikacji. ​

Szczegóły i rejestracja na stronie www.promovendi.pl

Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy: summerschool@promovendi.pl  lub fundacja@promovendi.pl

Warto wziąć udział w konferencji?
Oceń sam!

REJESTRACJA

NADSYŁANIE ABSTRAKÓW

Pliki do pobrania: