National Scientific Conference „Knowledge – Key to Success”, 3rd editon – 19.01.2019 r., Toruń

Osoby nagrodzone:
(z lewej) Paulina Piotrkiewicz, Arkadiusz Matuszewski, Klaudia Mikołajczyk, Magda Plaga

W dniu 19 stycznia 2019r. w Hotelu Meeting w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza Kluczem do Sukcesu” – III edycja. Wydarzenie kierowane było do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką Konferencji i było inicjatywą mającą na calu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin. Dla uczestników organizatorzy przygotowali dwie dogodne formy prezentacji: wystąpienie ustne lub prezentacja posteru, obie z możliwością zaprezentowania prac badawczych jak również przeglądowych. Nad merytoryką konferencji czuwał Komitet Naukowy.

W konferencji wzięło udział ponad 90 uczestników z 33 jednostek naukowo-badawczych. Przedstawiono 24 tematy w formie posterów oraz 78 tematów w formie prezentacji ustnych. Prace nadesłane przez uczestników zostały opublikowane w postaci książki abstraktów „The Book of Abstracts” oraz w książce „The Book of Articles” z nadanymi numerami ISBN.

Podczas wydarzenia odbyło się szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu, które przeprowadził Pan Michał Brzóska (Kierownik Sekretariatu Prorektorów Politechniki Poznańskiej) a jego tematyką były elementy protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre w świetle zasad panujących na uczelniach wyższych.

Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji natomiast najlepsze prezentacje w każdym panelu oraz najlepszy poster konferencji zostały wyróżnione, a ich autorzy otrzymali atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.

Nagrodę za najlepszy poster konferencji otrzymała Pani Paulina Piotrkiewicz (Politechnika Warszawska) – temat posteru: A POSSIBILITY TO OBTAIN AN AL2O3–CU–MO COMPOSITE VIA SLIP CASTING METHOD.

Nagrodę za najlepszą prezentację w panelu Natural Sciences otrzymała Pani Marta Kaźmierczak (Politechnika Łódzka) – temat prezentacji: THE BIODEGRADATION PROCESS OF NATURAL AND STYRENE-BUTADIENE RUBBERS.

Nagrodę za najlepszą prezentację w panelu Medical Sciences otrzymała Pani Klaudia Mikołajczyk (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – temat prezentacji: CYTOTOXICITY ASSESSMENT OF A CHEMOTHERAPEUTIC AGENT FOR HUMAN MELANOMA CELL LINES.

Nagrodę za najlepszą prezentację w panelu Technical Sciences otrzymała Pani Magda Plaga (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) – temat prezentacji: TECHNOLOGY OF OBTAINING HUMAN ORGANS’ MODELS FOR LAPAROSCOPIC TRAINING.

Nagrodę za najlepszą prezentację w panelu Humanities Sciences otrzymała Pani Iwona Wilczek (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach) – temat prezentacji: MODERN TEACHING METHODS (E-LEARNING) AND MODERN DIGITAL THREAT: BINGE-WATCHING.

Nagrodę za najlepszą prezentację w panelu Interdisciplinary English Session otrzymał Pan Arkadiusz Matuszewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – tematy prezentacji: THE MEAT QUALITY OF SELECTED GAME BIRDS oraz IN OVO TECHNOLOGY IN POULTRY INDUSTRY.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a Państwa zapraszamy na kolejną edycję oraz pozostałe Konferencje organizowane przez Fundację Promovendi.

Komitet Organizacyjny Konferencji