National Scientific Conference „Knowledge – Key to Success” – VII edition, 21.01.2023 r.

Fundacja Promovendi zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wiedza Kluczem do Sukcesu” VII edycja

Konferencja odbędzie się dnia 21 stycznia 2023 r. w trybie zdalnymi jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże, ze względów porządkowych, podczas rejestracji Uczestnik wybiera jeden z paneli, do którego kwalifikuje tematykę swojej pracy:

 1. Panel Nauk Przyrodniczych (m.in. nauki biologiczne, leśne, o Ziemi, rolnicze, weterynaryjne, itp.);
 2. Panel Nauk Technicznych i Ścisłych (m.in. nauki techniczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, wojskowe, itp.);
 3. Panel Nauk Medycznych (m.in. nauki medyczne, farmaceutyczne, o zdrowiu, o kulturze fizycznej, itp.);
 4. Panel Nauk Humanistycznych (m.in. nauki humanistyczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, teologiczne, itp.).

W ramach Konferencji przewidziana jest prezentacja prac w formie elektronicznej. Uczestnik ma do wyboru następujące możliwości udziału w Konferencji:

 1. wystąpienie on-line – 199 zł (Uczestnik w dniu Konferencji loguje się na platformę konferencyjną, gdzie w czasie rzeczywistym przedstawia swoją prezentację pozostałym Uczestnikom w sposób zdalny);
 2. przedstawienie prezentacji multimedialnej – 159 zł (Uczestnik nadsyła prezentację, która w dniu Konferencji udostępniana jest pozostałym Uczestnikom na platformie konferencyjnej bez możliwości interakcji wzrokowej i głosowej);
 3. przedstawienie posteru – 159 zł (Uczestnik nadsyła poster, który w dniu Konferencji udostępniany jest pozostałym Uczestnikom na platformie konferencyjnej bez możliwości interakcji wzrokowej i głosowej).

Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konferencji będą zobligowani do wcześniejszego przesłania abstraktów w języku angielskim, które zostaną opublikowane do dnia 28.02.2023 r. w postaci elektronicznej Książki Abstraktów z nadanym numerem ISBN oraz prezentacji multimedialnych / posterów w języku polskim lub angielskim, które w dniu Konferencji zostaną udostępnione wszystkim Uczestnikom na platformie konferencyjnej. Konferencja odbywać się będzie w godzinach 10:00-20:00. Uczestnik może zapoznać się z pracami wszystkich Uczestników w dogodnym dla siebie momencie dnia. Na platformie zostaną udostępnione opracowania zawierające obszerne opisy tekstowe grafik, wykresów, schematów, tak aby wszyscy Uczestnicy mogli dogłębnie zapoznać się z daną tematyką. Konferencja odbywać się będzie bez interakcji wzrokowej i głosowej z pozostałymi Uczestnikami (nie dotyczy Uczestników z prezentacją multimedialną on-line).

Istnieje również możliwość opublikowania recenzowanego artykułu konferencyjnego w języku angielskim, który zostanie wydany w formie elektronicznej Książki Artykułów konferencyjnych z nadanym numerem ISBN, która zostanie udostępniona w systemie Open Access na stronie organizatora do dnia 30.09.2023 r.

Kiedy? 21 stycznia 2023 r.

Gdzie? ON-LINE

Za ile? Od 159 zł

Terminy obligatoryjne:

 1. Rejestracja do 25 listopada 2022 r. 9 grudnia 2022 r.
 2. Uiszczenie opłaty konferencyjnej do 16 grudnia 2022 r.
 3. Nadsyłanie abstraktów i artykułów konferencyjnych do 16 grudnia 2022 r.
 4. Nadsyłanie prezentacji multimedialnej / posteru w pliku PDF do 06 stycznia 2023 r.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa  w Konferencji i deklaracją uiszczenia wymaganej opłaty konferencyjnej. Istnieje możliwość wyłącznie czynnego uczestnictwa w Konferencji.

Uiszczona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się Uczestnika z Konferencji lub w przypadku braku nadesłania tekstu do publikacji. ​

Masz pytania? Chętnie odpowiemy: klucz@promovendi.pl lub fundacja@promovendi.pl

Do zobaczenia na Konferencji!

REJESTRACJA

NADSYŁANIE ABSTRAKÓW

Pliki do pobrania: