National Scientific Conference for PhD Students – 1st edition – 10.03.2018 r., Łódź

Dnia 10 marca 2018r. w Centrum Biznesowym „Faktoria” odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla Doktorantów. Wydarzenie to było kierowane także do studentów oraz młodych naukowców. W Konferencji udział wzięło 60 osób z 29 ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Tematykę Konferencji stanowiły zagadnienia zgłoszone przez uczestników, które zostały podzielone na trzy panele: Naturalni 2018, Nauka Ściśle Tajna oraz Współczesne Problemy Społeczeństwa.
Najlepsze prezentacje w każdym panelu oraz najlepszy poster Konferencji zostały nagrodzone przez Organizatora:

  • najlepsza prezentacja panelu Naturalni 2018 – Kinga Biedrzycka (Applied Manufacturing
    Science Sp.z o.o.);
  • najlepsza prezentacja panelu Nauka Ściśle Tajna – Ewelina Brodawka (Akademia Górniczo –
    Hutnicza w Krakowie);
  • najlepsza prezentacja panelu Współczesne Problemy Społeczeństwa – Alina Nowak
    (Uniwersytet Śląski w Katowicach);
  • najlepszy poster – Anna Gałuszka (Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku–Białej).

Komitet Organizacyjny Konferencji