National Scientific Conference „Knowledge – Key to Success” – 2nd editon, 20.01.2018 r., Łódź

Dnia 20 stycznia 2018 r. w Centrum Biznesowym „Faktoria” odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza Kluczem do Sukcesu 2018”. Wydarzenie to było kierowane głównie do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców. W Konferencji udział wzięło 70 osób z 29 ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Sumarycznie wygłoszono 55 prelekcji i zaprezentowano 27 posterów. Tematykę Konferencji stanowiły zagadnienia zgłoszone przez uczestników, które zostały podzielone na trzy panele: Nauki Przyrodniczo-Medyczne, Nauki Ścisłe i Techniczne oraz Nauki Humanistyczne, Społeczne i Prawne.

Najlepsze prezentacje w każdym panelu oraz najlepszy poster Konferencji zostały nagrodzone przez Organizatora:

  • najlepsza prezentacja panelu Nauki Przyrodniczo-Medyczne – Katarzyna Pieklarz
    (Politechnika Łódzka);
  • najlepsza prezentacja panelu Nauki Ścisłe i Techniczne – Andrzej Nowok (Uniwersytet Śląski
    w Katowicach);
  • najlepsza prezentacja panelu Nauki Humanistyczne, Społeczne i Prawne – Bartosz Wójtowicz
    (Katolicki Uniwersytet Lubelski);
  • najlepszy poster – Jakub Ceregrzyn (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

Komitet Organizacyjny Konferencji