National Scientific Conference „Knowledge – Key to Success” – 4th editon – 18.01.2020 r., Toruń

W dniu 18 stycznia 2020r. w Hotelu Heban w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza Kluczem do Sukcesu” – IV edycja. Wydarzenie kierowane było do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką Konferencji i było inicjatywą mającą na calu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin. Dla uczestników organizatorzy przygotowali dwie dogodne formy prezentacji: wystąpienie ustne lub prezentacja posteru, obie z możliwością zaprezentowania prac badawczych jak również przeglądowych. Nad merytoryką konferencji czuwał Komitet Naukowy. W konferencji wzięło udział 105 uczestników z 41 jednostek naukowo-badawczych. Przedstawiono 34 tematy w formie posterów oraz 73 tematy w formie prezentacji ustnych. Prace nadesłane przez uczestników zostały opublikowane w postaci książki abstraktów „The Book of Abstracts” oraz w książce „The Book of Articles” z nadanymi numerami ISBN. Podczas wydarzenia odbyło się szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu, które przeprowadził Pan Michał Brzóska (Politechnika Poznańska) a jego tematyką były elementy protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre.

Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji natomiast najlepsze prezentacje w każdym panelu oraz najlepszy poster konferencji zostały wyróżnione, a ich autorzy otrzymali atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.

Nagrodę za najlepszy poster konferencji otrzymał/a Pani Katarzyna Tomczak (Politechnika Łódzka) – temat posteru: ‘Flexible screen printed electrodes on textiles”.

Nagrodę za najlepszą prezentację w panelu Natural Sciences otrzymała Pani Paulina Machała (Uniwersytet Łódzki) – temat prezentacji: „Biological properties of extracts from bark and leaves of Fraxinus excelsior L.”

Nagrodę za najlepszą prezentację w panelu Medical Sciences otrzymała Pani Martyna Sitek (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie) – temat prezentacji: „Modern Perception of Human Body on the Example of Body Fitness”.

Nagrodę za najlepszą prezentację w panelu Technical Sciences otrzymała Pani Oleksandra Dzeikala (Politechnika Łódzka) – temat prezentacji: „The use of tanning waste to improve the biodegradation of SBR rubber”.

Nagrodę za najlepszą prezentację w panelu Humanities Sciences otrzymała Pani Marcelina Wilczak (Uniwersytet Morski w Gdyni) – temat prezentacji: „Freeganism – anti-consumption lifestyle or a fad?”.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a Państwa zapraszamy na kolejną edycję oraz pozostałe Konferencje organizowane przez Fundację Promovendi.