National Scientific Conference „Novel Trends of Polish Science” – 6-7.12.2018 r., Zakopane

W dniach 6-7 grudnia 2018 r. w Ośrodku Usług Hotelarsko-Gastronomicznych Fian w Zakopanem odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Najnowsze trendy polskiej nauki 2018”. Wydarzenie kierowane było do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką Konferencji.

Interdyscyplinarność Konferencji pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami z innych dziedzin nauki. Udział w Konferencji był znakomitą okazją do poszerzania dorobku naukowego oraz rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Dla uczestników organizatorzy przygotowali dwie dogodne formy prezentacji: wystąpienie ustne lub prezentacja posteru, obie z możliwością zaprezentowania prac badawczych jak również przeglądowych. Nad merytoryką konferencji czuwał Komitet Naukowy.

W konferencji wzięło udział ponad 40 uczestników z 26 jednostek naukowo-badawczych. Prace nadesłane przez uczestników zostały opublikowane w postaci książki abstraktów „The Book of Abstracts” oraz w książce „The Book of Articles” z nadanymi numerami ISBN. Podczas wydarzenia odbyło się szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu, które przeprowadził Pan Michał Brzóska (Kierownik Biura Prorektorów Politechniki Poznańskiej) a jego tematyką były elementy protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre.

Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji natomiast najlepsza prezentacja i poster zostały wyróżnione, a ich autorzy otrzymali atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.

Nagrodę za najlepszy poster otrzymała Pani Justyna Łukasiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna) – temat posteru: THE USE OF TI6AL4V TITANIUM ALLOY AND LENS TECHNIQUE IN BIOMEDICAL ENGINEERING.

Nagrodę za najlepszą prezentację otrzymała Pani Paulina Nakonieczna (Politechnika Warszawska) – temat prezentacji: THE INFLUENCE OF SOLID PHASE PARTICLES CONTENT ON THE RHEOLOGICAL AND FORCE ABSORBING PROPERTIES OF SHEAR THICKENING FLUIDS.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a Państwa zapraszamy na kolejną edycję oraz pozostałe Konferencje organizowane przez Fundację Promovendi.

Komitet Organizacyjny Konferencji