National Scientific Conference „Science and Young Researchers” – 2nd edition, 09.06.2018 r., Łódź

W dniu 09.06.2018 r. w Centrum Biznesowym „Faktoria” znajdującym się w Łodzi przy ul. Dowborczyków 25 odbyła się druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka Okiem Młodego Naukowca”, której organizatorem była Fundacja Promovendi.

Konferencja była wydarzeniem naukowym skierowanym głównie do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców. Jej interdyscyplinarny charakter pozwolił, by prezentowane prace badawcze, jak również przeglądowe, w formie posteru lub prezentacji multimedialnej, obejmowały całą tematykę poruszaną przez uczestników Konferencji w swoich pracach naukowych. Nad merytoryką Konferencji czuwał piętnastoosobowy Komitet Naukowy zrzeszający członków z różnych polskich i zagranicznych Uczelni a także przedstawicieli przemysłu.

W Konferencji wzięło udział ponad 85 uczestników z 36 różnych Uczelni i jednostek naukowo-badawczych. W pierwszej części wydarzenia uczestnicy zaprezentowali swoje prace podczas sesji posterowej. Spośród 21 posterów organizatorzy wraz z członkami Komitetu Naukowego wyłonili jeden, którego autor otrzymał dyplom oraz nagrodę. W dalszej części Konferencji odbyło się szkolenie nt. „Wykorzystanie analizy wyglądu w budowaniu wizerunku podczas prezentacji”, poprowadzone przez mgr Alicję Rasmus. Trzecią część wydarzenia stanowiły sesje plenarne, na których uczestnicy przedstawiali swoje prace w formie prezentacji multimedialnych. Sesje plenarne obejmowały pięć paneli tematycznych przygotowanych zgodnie z dziedzinami prac uczestników: Medical Sciences, Economic and Social Sciences, Technical Sciences, Humanities and Theological Sciences, Natural Sciences. Autorzy najlepszych prezentacji w każdym panelu zostali nagrodzeni.

Oprócz samego uczestnictwa w Konferencji oraz szkoleniu uczestnicy mieli możliwość opublikowania swoich prac w książce recenzowanych artykułów pokonferencyjnych „The Book of Articles” ISBN: 978-83-950109-2-7. Nadesłane w języku angielskim abstrakty wystąpień zostały opublikowane w książce abstraktów „The Book of Abstracts” z nadanym numerem ISBN: 978-83-950109-1-0.

Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz wygłoszenie prezentacji czy przedstawienie posteru.

Osoby nagrodzone podczas Konferencji:

  • Najlepszy poster Konferencji – Paulina Piotrkiewicz (Politechnika Warszawska)

PREPARATION AND CHARACTERISATION OF ERNARY AL2O3-NI-CU COMPOSITE SYSTEMS

  • Najlepsza prezentacja panelu Medical Sciences – Bartosz Gąsiorkiewicz (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)

THE ESCAPE OF PROSTATE CANCER FROM THERAPIES – THE GAIN OF ANDROGEN-INDEPENDENCE, PATHWAYS FOR ESCAPE AND DISCOURSE ABOUT HOW TO FIND NEW THERAPIES

  • Najlepsza prezentacja panelu Economic and Social Sciences – Karol Dobrakowski (Politechnika Częstochowska)

DESIGN THINKING – HOW ARE PRODUCTS BASED ON USER’S EXPERIENCE CREATED

  • Najlepsza prezentacja panelu Technical Sciences – Urszula Duda–Wiertel (Politechnika Krakowska)

EVALUATION OF CHANGE IN ACCESS TO PARKING SPOTS IN VULNERABLE AREA IN CITY CENTER

  • Najlepsza prezentacja panelu Humanities and Theological Sciences – Aleksandra Zmuda oraz Robert Stachowicz (Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie)

PSYCHOLOGICAL NEEDS (H.A. MURRAY) AS PREDICTORS OF SPECIFIC BEHAVIORS. (CHOICES OF A PARTICULAR TYPE OF TEACHING PROFILE OR A SPECIFIC FIELD OF STUDY)

  • Najlepsza prezentacja panelu Natural Sciences – Mariusz Urbański (Politechnika Warszawska)

ANALYSIS OF TREE STAND LOSS BASED ON PHOTOGRAMMETRIC DATA FOR THE WILANÓW DISTRICT OF WARSAW

Dziękujemy wszystkim za obecność na Konferencji i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Komitet Organizacyjny Konferencji