National Scientific Conference „Science, Research and Development” – 27.10.2018 r., Warszawa

Dnia 27 października 2018 r. w Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor Plaza w Warszawie odbyła się II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka Badania Rozwój”.

Wydarzenie to było kierowane głównie do doktorantów, studentów oraz młodych naukowców. W Konferencji udział wzięły 44 osoby z 25 ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Tematykę Konferencji stanowiły zagadnienia zgłoszone przez uczestników. Podczas Konferencji zaprezentowano 17 posterów oraz 26 prezentacji ustnych. Nadesłane przez uczestników abstrakty oraz artykuły w języku angielskim zostały opublikowane odpowiednio w książkach „The Book of Abstracts” oraz „The Book of Articles”, z nadanymi numerami ISBN. Dla uczestników zostało także przeprowadzone szkolenie pt. „Design thinking w pigułce”, zakończone uzyskaniem certyfikatu. Dodatkowo, najlepsze prace zostały nagrodzone przez Organizatora.

Nagrodę za najlepszy poster otrzymał Pan Mikołaj Krysa „THE EFFECTS OF RHIZOBIAL NOD FACTORS ON THE GROWTH OF PEA (PISUM SATIVUM L. CV. BATUTA) AND VETCH (VICIA SATIVA L. CV. GRETA)”.

Nagrodę za najlepszą prezentację otrzymał zespół Ewelina Smółkowska, Paulina Gembara, Maciej Gorzkowski i Monika Osińska „INTERACTIVE MAT FOR CHILDREN’S REHABILITATION”.

Komitet Organizacyjny Konferencji