National Scientific Conference „Understand the Science” – 2nd Edition, 29.09.2018 r., Łódź

Dnia 29 września 2018r. w Centrum Biznesowym „Faktoria” odbyła się II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zrozumieć Naukę”. Wydarzenie to było kierowane głównie do doktorantów, studentów oraz młodych naukowców. W Konferencji udział wzięło blisko 110 osób z 38 ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Tematykę Konferencji stanowiły zagadnienia zgłoszone przez uczestników, które zostały podzielone na sesje tematyczne. Podczas Konferencji zaprezentowano 29 posterów oraz 109 prezentacji ustnych. Nadesłane przez uczestników abstrakty oraz artykuły w języku angielskim zostały opublikowane odpowiednio w książkach „The Book of Abstracts” oraz „The Book of Articles”, z nadanymi numerami ISBN. Dla uczestników zostało także przeprowadzone szkolenie pt. „Trening Asertywności”, zakończone uzyskaniem certyfikatu. Dodatkowo, najlepsze prace w czterech kategoriach zostały nagrodzone przez Organizatora:

  • najlepsza prezentacja w kategorii: Natural and Medical Sciences – Luiza Wieczorek (Uniwersytet Łódzki);
  • najlepsza prezentacja w kategorii Technical Sciences – Łukasz Mucha (Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii);
  • najlepsza prezentacja w kategorii Humanities Sciences – Szymon Peterman (Uniwersytet Opolski);
  • najlepszy poster Konferencji – Karolina Kowalczyk (Politechnika Śląska).

Komitet Organizacyjny Konferencji