National Scientific Conference „Understand the Science” – 3rd Edition, 28.09.2019 r., Łódź

Dnia 28 września 2019 r. w Centrum Biznesowym „Faktoria” w Łodzi odbyła się trzecia edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zrozumieć Naukę”. Wydarzenie to było kierowane do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców. W Konferencji udział wzięło ponad 80 osób z 38 ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Tematykę Konferencji stanowiły zagadnienia zgłoszone przez uczestników, które zostały podzielone na cztery panele: Nauki Przyrodnicze, Nauki ścisłe i Techniczne, Nauki Medyczne oraz Nauki Humanistyczne. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich prac w języku polskim lub angielskim podczas Sesji Posterowej oraz trzech Sesji Plenarnych. Prace nadesłane przez uczestników zostały opublikowane w postaci książki abstraktów „The Book of Abstracts” oraz w książce „The Book of Articles” z nadanymi numerami ISBN. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji, natomiast najlepsza prezentacja w każdej sesji plenarnej oraz najlepszy poster konferencji zostały dodatkowo nagrodzone. Dodatkowo, Organizatorzy przyznali cztery wyróżnienia za przedstawione prezentacje i poster.

Nagrodę za najlepszą prezentację w sesji Natural and Technical Sciences otrzymał Pan Andrzej Jaeschke  (Politechnika Łódzka) – temat prezentacji: COMPRESSOR MONITORING AND CONTROL WITH USE OF COMPACTRIO AND LABVIEW

Nagrodę za najlepszą prezentację w sesji Medical Sciences otrzymał Pan Karol Wiśniewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – temat prezentacji: CLINICAL SYMPTOMS AND PREVALENCE OF CO-EXISTING AUTOIMMUNE DISEASES IN PATIENTS WITH HASHIMOTO’S THYROIDITIS

Nagrodę za najlepszą prezentację w sesji Humanities Sciences otrzymała Pani Natalia Jeżewska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – temat prezentacji: SPEECH DISORDERS AND EFFECTIVENESS OF ORTHOPHONIC EXERCISEC IN THE LIGHT INDIVIDUAL ACTIVITIES

Nagrodę za najlepszy poster otrzymała Pani Weronika Kisiel (Uniwersytet Łódzki) – temat posteru: THE BRAIN OF THE READER.

Podczas wydarzenia odbyło się również szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu a jego tematyką był „Design Thinking w pigułce”.