Ogólnopolska Konferencja Naukowa „NATURALni 2017” – 11.03.2017 r., Łódź

Dnia 11 marca 2017 r. w Centrum Biznesowym „Faktoria” odbyła się Ogólnopolska Konferencja naukowa „NATURALni 2017”. Wydarzenie to było kierowane głównie do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców. W Konferencji udział wzięły 42 osoby z 16 ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Tematykę stanowiły zagadnienia dotyczące ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, rolnictwa, leśnictwa, inżynierii środowiska, produkcji zdrowej żywności, weterynarii i hodowli zwierząt. Najlepsza prezentacja oraz poster zostały nagrodzone przez Organizatora – nagrodę za najlepszą prezentację otrzymała Pani Olga Sneka – Płatek (Politechnika Łódzka), natomiast za najlepszy poster nagrodę otrzymała Pani Małgorzata Wilkosz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Na Konferencji gościliśmy również firmę W4E Energia Odnawialna Sp. z o.o, która przeprowadziła wykład otwierający, wspomagając merytorycznie tematykę  wydarzenia.

Komitet Organizacyjny Konferencji