National Scientific Conference „Science and Young Researchers” – 3rd edition, 15.06.2019 r., Łódź

Dnia 15 czerwca 2019 r. w Centrum Biznesowym „Faktoria” w Łodzi odbyła się trzecia edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka Okiem Młodego Naukowca”. Wydarzenie to było kierowane głównie do studentów oraz młodych naukowców. W Konferencji udział wzięło 100 uczestników z 35 ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Tematykę Konferencji stanowiły zagadnienia zgłoszone przez uczestników, które zostały podzielone na cztery panele: Nauki Przyrodnicze, Nauki ścisłe i Techniczne, Nauki Medyczne oraz Nauki Humanistyczne. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich prac w języku polskim lub angielskim podczas Sesji Posterowej oraz pięciu Sesji Plenarnych. Prace nadesłane przez uczestników zostały opublikowane w postaci książki abstraktów „The Book of Abstracts” oraz w recenzowanej książce artykułów „The Book of Articles” z nadanymi numerami ISBN. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji, natomiast najlepsza prezentacja w każdej sesji plenarnej oraz najlepszy poster konferencji zostały dodatkowo nagrodzone. Dodatkowo, Organizatorzy przyznali sześć wyróżnień za przedstawione prezentacje.

Nagrodę za najlepszą prezentację w sesji Natural Sciences otrzymał Pani Aleksandra Florkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – temat prezentacji: „THE EFFECT OF THE EPIP PEPTIDE ON THE FLOWER SEPARATION PROCESSES”.

Nagrodę za najlepszą prezentację w sesji Technical Sciences otrzymała Pani Katarzyna Gospodarek (Politechnika Częstochowska) – temat prezentacji: „AN ALGORITHM FOR DETECTING GAIT EVENTS BASED ON A VIDEO SEQUENCE ANALYSIS CONTAINING THE REGISTERED GAIT OF THE DOMESTIC CAT IN THE SAGITTAL PLANE”.

Nagrodę za najlepszą prezentację w sesji Medical Sciences otrzymała Pani Paulina Wigner (Uniwersytet Łódzki) – temat prezentacji: „EFFECTS OF VENLAFAXINE ON THE EXPRESSION LEVELS AND METHYLATION STATUS OF GPX4, NOS1 AND NOS2 GENES IN RATS EXPOSED TO A CHRONIC MILD STRESS MODEL OF DEPRESSION”.

Nagrodę za najlepszą prezentację w sesji Humanities Sciences otrzymał Pan Przemysław Chmielecki (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie) – temat prezentacji: „YOUTH LIMITATIONS IN SCIENTIFIC DEVELOPMENT”.

Nagrodę za najlepszą prezentację w sesji Interdisciplinary English Session otrzymała Pani Martyna Baca (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) – temat prezentacji: „GRAPHITIC CARBON NITRIDE BASED MATERIALS FOR PHOTOCATALYTIC APPLICATION”.

Nagrodę za najlepszy poster otrzymał Pan Wojciech Salamon (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) – temat posteru: „FORMATION OF CONE-SHAPED ASPERITIES ON BIFEO3 TARGET BY LASER ABLATION”.

Podczas wydarzenia odbyło się również szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu a jego tematyką był „Protokół dyplomatyczny oraz sovoir-vivre w świetle zasad panujących na polskich uczelniach”. Szkolenie poprowadził specjalista w tej dziedzinie, Pan Michał Brzóska (Kierownik Biura Prorektorów Politechniki Poznańskiej).

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *