Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka Ściśle Tajna” – 11.03.2017 r., Łódź

Dnia 11 marca 2017 r. w Centrum Biznesowym „Faktoria” odbyła się Ogólnopolska Konferencja naukowa „Nauka Ściśle Tajna”. Wydarzenie to było kierowane głównie do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców. W Konferencji udział wzięło 20 osób z 12 ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Tematykę stanowiły zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego, lotnictwa i kosmonautyki, motoryzacji, lotnictwa i transportu, nauk wojskowych, ścisłych oraz technicznych. Najlepsza prezentacja oraz poster zostały nagrodzone przez Organizatora – nagrodę za najlepszą prezentację otrzymała Pani Mariola Chudzik (Śląski Uniwersytet Medyczny), natomiast za najlepszy poster nagrodę otrzymała Pani Magdalena Górska (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie). Na Konferencji gościliśmy również przedstawicieli IRON WARRIORS oraz LODZ SOLAR TEAM, którzy przeprowadzili wykład otwierający, wspomagając merytorycznie tematykę wydarzenia.

Komitet Organizacyjny Konferencji