Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Mała Wielka Nauka – Pasja, Wiedza, Nauka” – 01-02.12.2017 r., Łódź

W dniach 01-02 grudnia 2017 r. odbyła się IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji naukowej z cyklu Mała Wielka Nauka pt. „Pasja, Wiedza, Nauka”. Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy z Samorządem Doktorantów Politechniki Łódzkiej. W Konferencji udział wzięło około 85 uczestników z całej Polski, którzy swoje wyniki badań naukowych przedstawili w formie komunikatów ustnych i  posterów. Tematyka Konferencji została podzielona na następujące panele: Nauki Techniczne, Nauki Ścisłe, Nauki Przyrodniczo – Medyczne, Nauki Ekonomiczne, Społeczne i Prawne. Dla uczestników przeprowadzono również szkolenie „WORK – LIFE BALANCE”, które poprowadziła Pani Ewa Worotyńska – Kos. Oprócz samego uczestnictwa w Konferencji oraz szkoleniu uczestnicy mieli możliwość opublikowania swoich prac w czasopiśmie naukowym „Acta Innovation”  (lista B – 8 pkt. MNiSW).

Komitet Organizacyjny Konferencji