Projekt „Rozwój przez emocje” w ramach zadania „Mikrogranty w Łódzkiem”, które było współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ EMOCJE skierowany był do młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i z dysfunkcjami słuchu z terenu Łodzi. Miał na celu stworzenie możliwości dostępu do różnorodnych aktywności, a tym samym wpływając […]

Read more
1 2 3 4 5