National Scientific Conference for PhD Students – 2nd edition, 02.03.2019 r., Kraków

Osoby nagrodzone za najlepsze prezentacje:
(od lewej) Damian Pietrzak, Karol Stacewicz, Kaja Głomb

Dnia 02 marca 2019r. w Hotelu Best Western Plus Kraków Old Town odbyła się druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowa dla Doktorantów. Wydarzenie to było kierowane także do studentów oraz młodych naukowców. W Konferencji udział wzięło blisko 40 osób z 23 ośrodków naukowo-badawczych z Polski i zagranicy. Tematykę Konferencji stanowiły zagadnienia zgłoszone przez uczestników, które zostały podzielone na trzy panele: Naturalni, Nauka Ściśle Tajna oraz Współczesne Problemy Społeczeństwa. Prace nadesłane przez uczestników zostały opublikowane w postaci książki abstraktów „The Book of Abstracts” oraz w książce „The Book of Articles” z nadanymi numerami ISBN. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji, natomiast najlepsza prezentacja oraz najlepszy poster konferencji zostały dodatkowo nagrodzone.

Nagrodę za najlepszą prezentację otrzymał Pan Karol Steckiewicz (Gdański Uniwersytet Medyczny) – temat prezentacji: „Shape-dependent antimicrobial properties of silver nanoparticles. Possible therapeutic options?”.

Nagrodę za najlepszy poster otrzymała Pani Paulina Trombik (Uniwersytet Wrocławski) – temat posteru: „How does cholesterol affect the DPPC/DPPG/PLL system?”.

Dodatkowo, Organizatorzy przyznali dwa wyróżnienia dla Pani Kai Głomb (Uniwersytet Jagielloński) oraz Pana Damiana Pietrzaka (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) za przedstawione prezentacje.

Podczas wydarzenia odbyło się również szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu a jego tematyką były podstawy Design Thinking.

Komitet Organizacyjny Konferencji