Projekt „Rozwój przez emocje” w ramach zadania „Mikrogranty w Łódzkiem”, które było współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ EMOCJE skierowany był do młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i z dysfunkcjami słuchu z terenu Łodzi. Miał na celu stworzenie możliwości dostępu do różnorodnych aktywności, a tym samym wpływając na rozwój emocjonalny, rozwój zainteresowań i kształtując nawyk konstruktywnego spędzania czasu wolnego – eliminując tym samym zjawisko niedostosowania i wykluczenia z życia społecznego.

W ramach realizowanego projektu uczniowie wzięli udział między innymi w  przedstawieniach teatralnych dotykających tematyki związane z relacjami międzyludzkimi i emocji.

Kwota dofinansowania: 4000 zł