Ufundowanie nagród laureatom IX Konkursu Ekologicznego

W dniu 17 listopada 2017 r. odbył się IX Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Nie marnuj jedzenia”. Konkurs został zorganizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 (Łódź, ul. Drewnowska 151) a jego celem było: propagowanie aktywnego trybu życia, szerzenie dobrych praktyk oraz inicjowanie działań mających przeciwdziałać marnowaniu żywności,  zmienianie nawyków i zachęcanie do prawidłowego odżywiania się i ograniczania marnowania żywności. Do konkursu zgłosiły się reprezentacje MOS „SOS” nr 1, MOS nr 2, MOS nr 3, MOS nr 4, SCP-W „Centrum” i MOW nr 3. Uczniowie mieli do rozwiązania 15 zadań, w których m.in. trzeba było wymienić zasady niemarnowania jedzenia, jakie zastosują w swoim gospodarstwie domowym, wymienić produkty żywnościowe, które można konserwować różnymi metodami, policzyć zapotrzebowanie energetyczne dla ucznia o określonej masie, wymienić przyczyny głodu i niedożywienia na świecie. Dodatkowo drużyny przyniosły ze sobą wcześniej wykonane plakaty dotyczące tematyki konkursu wykonane dowolną techniką.  Sprawdzanie i przyznawanie punktów za rozwiązane zadania należało do nauczycieli, wychowawców, którzy przybyli wraz z uczniami na konkurs.