Ufundowanie nagród laureatom Konkursów Językowych

W dniu 16 maja 2018 r. odbyły się dwa konkursy języka angielskiego: Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów Gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Łodzi oraz Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi dla osób Słabosłyszących i Niesłyszących. Oba konkursy miały na celu zainteresowanie uczniów nauką języka angielskiego, rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości, rozwijanie ciekawości i otwartości na różnorodne zagadnienia.