Ufundowanie nagród laureatom Konkursu Recytatorskiego

W dniu 25 maja 2018 r. odbył się Konkurs Recytatorski dla uczniów niesłyszących i uczniów słyszących z niepełnosprawnością intelektualną ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi. Uczestnicy recytowali wiersze ze pośrednictwem naturalnego języka migowego. Oprócz wartości rewalidacyjnej uczniowie ćwiczyli pamięć, przełamywanie wstydu i oporu przed prezentacją publiczną. Dodatkowo usprawnili funkcje językowe oraz poszerzyli wiedzę nt. poezji współczesnej.