Ufundowanie nagród laureatom X Konkursu Ekologicznego

W dniu 23 listopada 2018 r. odbył się X Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Las wita was”. Konkurs został zorganizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 (Łódź, ul. Drewnowska 151) a jego celem było: kształtowanie postaw ekologicznych, prozdrowotnych i poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii oraz przedmiotów z bloku matematyczno-przyrodniczego, a także aktywizowanie uczniów do czynnego uczestnictwa w akcjach ekologicznych. Dodatkowo zgłoszone zespoły przyniosły zrobione przez nich zielniki z liśćmi drzew i krzewów występujących na terenie województwa łódzkiego.