ARTYKUŁ NAUKOWY

OPUBLIKUJ ARTYKUŁ NAUKOWY

            Fundacja Promovendi zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie Acta Innovations (http://www.proakademia.eu/en/acta-innovations/). Acta Innovations to czasopismo naukowe, publikowane kwartalnie, poświęcone badaniom stosowanym w zakresie innowacyjnych technologii zrównoważonych. Zainteresowanie czasopisma koncentruje się w szczególności na doświadczeniach pilotażowych i pełnowymiarowych oraz ich aspektach gospodarczych i społecznych. Nadrzędną ideą Acta Innovations jest promowanie interdyscyplinarności jako jednego z kluczowych czynników przyczyniających się do tworzenia innowacji.

Acta Innovations publikuje oryginalne artykuły i recenzje krytyczne dotyczące następujących tematów:

 • gospodarka niskoemisyjna i jej aspekty społeczne;
 • energia biomasy i biogazu;
 • społeczne i ekonomiczne aspekty wszystkich odnawialnych źródeł energii;
 • oczyszczanie ścieków i gospodarka odpadami;
 • energooszczędne budynki;
 • zrównoważony transport, e-mobilność i inteligentne miasta;
 • zrównoważone innowacje w materiałach i / lub technologiach.

Koszt publikacji: 200 zł

Proces publikowania:

 • nadesłanie streszczenia proponowanego artykułu naukowego w języku polskim oraz angielskim za pomocą formularza on-line: Formularz on-line
 • nadesłane abstrakty przesyłane są do redakcji czasopisma w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty nadesłania
 • na podstawie nadesłanych abstraktów czasopismo wybiera tematy prac, które chciałoby opublikować
 • autorzy zaakceptowanych abstraktów nadsyłają pełne teksty prac w języku angielskim w wyznaczonym przez czasopismo terminie i na określonych zasadach
 • nadesłane prace przechodzą proces recenzji przez niezależnych recenzentów czasopisma
 • autorzy otrzymują recenzje celem poprawy prac
 • po zaakceptowaniu pracy do publikacji zostaje wystawiona faktura celem uiszczenia opłaty za publikację.

Masz pytania lub wątpliwości? Napisz do nas: publikacje@promovendi.pl