National Scientific Conference „Novel Trends of Polish Science 2019” – 5-6.12.2019 r., Zakopane

Konferencja organizowana z myślą o Tobie! 

W dniach 5-6 grudnia 2019 r. w Pensjonacie Biały Potok w Zakopanem odbyła się druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Najnowsze Trendy Polskiej Nauki”. Wydarzenie kierowane było do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką Konferencji.

Interdyscyplinarność Konferencji pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz poglądów
z naukowcami z innych dziedzin nauki. Udział w Konferencji był znakomitą okazją
do poszerzania dorobku naukowego oraz rozwijania umiejętności prezentacyjnych
w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Dla uczestników organizatorzy przygotowali dwie dogodne formy prezentacji: wystąpienie ustne lub prezentacja posteru, obie z możliwością zaprezentowania prac badawczych jak również przeglądowych. Nad merytoryką konferencji czuwał Komitet Naukowy.
Prace nadesłane przez uczestników zostały opublikowane w postaci książki abstraktów „The Book of Abstracts” oraz w książce „The Book of Articles” z nadanymi numerami ISBN. Podczas wydarzenia odbyło się szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu, które przeprowadził Pan Michał Brzóska (Politechnika Poznańska) a jego tematyką była
„Sztuka korespondencji w pismach urzędowych w świetle zmian ustawowych”.

Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji natomiast najlepsza prezentacja i poster zostały wyróżnione, a ich autorzy otrzymali atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.

Nagrodę za najlepszy poster otrzymał Pan Oleksandr Korolevych (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) – temat posteru: PHOTOSTIMULATED CHARGE TRANSFER IN HYBRID PHOTOVOLTAIC MATERIALS.

Nagrodę za najlepszą prezentację otrzymał Pan Rafał Petryniak (LavaVision – temat prezentacji: THE USE OF PROJECTION TECHNIQUES AND IMAGE ANALYSIS ALGORITHMS TO BUILD USER COMPUTER INTERFACES ADJUSTED TO DEVELOPMENT NEEDS OF CHILDREN.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a Państwa zapraszamy na kolejną edycję oraz pozostałe Konferencje organizowane przez Fundację Promovendi.