Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka, Badania, Rozwój” – 4.11.2017 r., Warszawa

Wydarzenie odbyło się w dniu 4 listopada 2017 r. w Warszawie i było skierowane do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką Konferencji. W Konferencji udział wzięło około 60 uczestników z całej Polski, dla których organizatorzy przygotowali dwie dogodne formy prezentacji: wystąpienie ustne lub prezentacja posteru, obie z możliwością zaprezentowania prac badawczych jak również przeglądowych. Nad merytoryką konferencji czuwał Komitet Naukowy. Nadesłane abstrakty zostały opublikowane w postaci książki abstraktów z numerem ISBN. Uczestnicy mieli również możliwość nadesłania artykułu naukowego, który został opublikowany w postaci rozdziału w monografii (5 pkt. MNiSW).

Komitet Organizacyjny Konferencji