National Scientific e-Conference „e-Factory of Science” – 2nd Edition, 16.11.2019 r.

Fundacja Promovendi serdecznie zaprasza na drugą edycję Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej zatytułowanej „e-Factory of Science”, która odbędzie się 16 listopada 2019 r. Wydarzenie kierowane jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką Konferencji.

Interdyscyplinarność pozwala na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami z innych dziedzin nauki co umożliwia stworzenie platformy do budowy interdyscyplinarnych zespołów badawczych – niezwykle ważnych w dzisiejszej nauce. Bez wyjeżdżania z domu, bez podróży, kosztów noclegów uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z prezentacjami innych Uczestników.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże, ze względów porządkowych, podczas rejestracji Uczestnik wybiera jeden z paneli, do którego kwalifikuje tematykę swojej pracy:

  • Panel Nauk Przyrodniczych (m.in. nauki biologiczne, leśne, o Ziemi, rolnicze, weterynaryjne, itp.);
  • Panel Nauk Technicznych i Ścisłych (m.in. nauki techniczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, wojskowe, itp.);
  • Panel Nauk Medycznych (m.in. nauki medyczne, farmaceutyczne, o zdrowiu, o kulturze fizycznej, itp.);
  • Panel Nauk Humanistycznych (m.in. nauki humanistyczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, teologiczne, itp.).

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA E-KONFERENCJA?

Każdy Uczestnik otrzyma link, za pomocą którego w dniu e-Konferencji uzyska dostęp do materiałów konferencyjnych i „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami. Każdy Uczestnik jest ponadto zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi prezentacjami w danym panelu tematycznym. Stanowi to podstawę do wystawienia certyfikatu uczestnictwa czynnego w e-Konferencji.

​Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-Konferencji będą zobligowani do wcześniejszego przesłania abstraktów w języku angielskim, które zostaną opublikowane w postaci e-książki abstraktów z nadanym numerem ISBN oraz prezentacji multimedialnych w języku polskim w pliku PDF, które w dniu e-Konferencji zostaną udostępnione wszystkim Uczestnikom na platformie konferencyjnej.

Istnieje również możliwość opublikowania recenzowanego artykułu pokonferencyjnego w języku angielskim, który zostanie wydany w formie e-booka z nadanym numerem ISBN oraz zamieszczony w systemie Open Access na stronie organizatora do 30 listopada 2019 r.

Cena: od 109 zł

Terminy obligatoryjne:

  1. Rejestracja do 28 października 2019 r.
  2. Uiszczenie opłaty konferencyjnej do 31 października 2019 r.
  3. Nadsyłanie abstraktów i artykułów pokonferencyjnych do 31 października 2019 r.
  4. Nadsyłanie prezentacji w pliku PDF do 04 listopada 2019 r.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w e-Konferencji i deklaracją uiszczenia wymaganej opłaty konferencyjnej. Istnieje możliwość wyłącznie czynnego uczestnictwa w e-Konferencji.

Uiszczona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się Uczestnika z e-Konferencji lub w przypadku braku nadesłania tekstu do publikacji. ​

Szczegóły i rejestracja na stronie www.promovendi.pl

Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy: e-konferencja@promovendi.pl

Warto wziąć udział w konferencji?
Oceń sam!

REJESTRACJA

NADSYŁANIE ABSTRAKÓW

Pliki do pobrania: